Satelitní sledování vozidel

S využitím přijatých signálů GPS je možné určit polohu vozidla, této možnosti využívá stále více firem, zpravidla s větším vozovým parkem. Určení polohy vozidla se využívá i v soukromých vozidlech, především kvůli jejich zabezpečení. V případě potřeby je možné odcizené vozidlo dohledat. Systém sledování vozidel funguje tak, že GPS lokátor, nainstalovaný ve vozidle, určuje v pravidelných intervalech polohu vozidla a údaje o poloze odesílá na server. Server přijatá data stanoveným způsobem zpracovává, vozidlo je možné sledovat online nebo například vytvářet Knihy jízd. Podle účelu je možné rozdělit GPS systémy rozdělit na monitorovací, zabezpečovací a hybridní.

auto mapa

Monitorovací systémy na bázi satelitního sledování vozidel jsou určeny především ke sledování polohy vozidla, jeho rychlosti a dalších specifikovaných provozních parametrů, to umožňuje firmám mít aktuální přehled o pohybu vozidel, odhalit a zamezit černým jízdám nebo nepřiměřenému stylu jízdy konkrétního řidiče. Systém umožní i nastavení určité oblasti možného pohybu vozidla, při jeho opuštění upozorňuje na tuto skutečnost dispečera. Hlavním důvodem je dispečerské řízení autoprovozu, umožňující snížit náklady a následně vyhodnocovat provozní data. Porovnáním vypočtené spotřeby paliva na základě dat z GPS a skutečných záznamů o tankování je možné odhalit krádeže pohonných hmot. Nevýhody jsou především na straně zaměstnanců – řidičů, kteří mají pocit, že jsou neustále sledováni a přicházejí o určitou svobodu.

kamion hory

Zabezpečovací systémy mají k GPS jednotce připojeny i další bezpečnostní prvky – autoalarm, čidla pro detekci pohybu, spínače pro signalizaci otevřených dveří nebo nákladového prostoru, přerušení elektrického obvodu palivového čerpadla nebo relé startéru. Jednotlivé prvky zabezpečení znesnadňují odcizení a současně zvyšují možný reakční čas majitele vozidla, aby mohl danou situaci řešit. Překazit krádež zkušeným a připraveným zlodějům je velmi obtížné, zvláště v případech, kdy odcizené vozidlo naloží na valník a odvezou.