Ideální prezidentský kandidát?

Samozřejmě je jasné, že pro každého z nás je ideálním prezidentem někdo jiný. Máme různé představy o tom, do by měl reprezentovat naši zemi, jak by se měl chovat, jak mluvit, jak vystupovat, jaké by měl mít vzdělání. Nebo i měla. Pro někoho nemusí být ideálním kandidátem muž, ale žena. Přemýšlení o hlavě státu v mužském rodě je pouze zvyk, protože s opačnou variantou se stále setkáváme spíše výjimečně.

Existuje každopádně několik vlastností, na kterých by se shodla většina národa a byli bychom hrdí, kdyby někdo takový stanul v čele našeho státu. Bohužel však budeme muset vybírat z těch, kteří splní zákonné náležitosti pro kandidaturu.

pražský hrad

A jaké vlastnosti to jsou?

Diplomat srdcem i duší. Ideálním prezidentem je člověk, který dokáže bez obtíží komunikovat s kýmkoliv za jakýchkoliv okolností. Nikdy neztratí hlavu a vždy ví, co je vhodné říci. A zároveň ovládá aspoň jeden cizí jazyk, aby dokázal kvalitně reprezentovat i na mezinárodní úrovni.

Dostatečně vzdělaný. Zákon omezuje možnost kandidovat především na základě věku a také na množství podporovatelů. Dosažená úroveň vzdělání v tomto případě nehraje roli. Přesto bychom si všichni v koutku duše přáli, abychom měli vzdělaného prezidenta, který rozumí politice a problematice mezinárodních vztahů, v ideálním případě s odpovídajícím vysokoškolským titulem, který je v očích mnoha lidí garancí kvalitního vzdělání.

vítězné volby

Čestný a laskavý člověk. Málokdo z nás si představuje, že v čele našeho státu bude lhář a manipulátor, tyto vlastnosti jsou přisuzovány spíše totalitním diktátorům. Většina z nás touží po prezidentovi či prezidentce, který bude morálním kompasem a vzorem pro své voliče.

Když se odkloníme od výše zmiňovaných vlastností, zjistíme jednu věc. Při výběru ideálního kandidáta většina z nás ani tak nelpí na konkrétních vlastnostech, ale na celkovém dojmu, jakým kandidát působí. A tento dojem by v nás měl vzbuzovat úctu a hrdost, radost, že někdo takový bude v našem čele. To je ideální kandidát.