Jaké výhody má kamionová doprava oproti ostatním

Není žádný pochyb o tom, že kamionová doprava je v současné době tím nejvyužívanějším způsobem přepravy surovin i zboží. Přestože ostatní druhy, jako například letecká, vodní či železniční, jsou také využívány, rozhodně to není ani zdaleka tak často.

Je tedy jasné, že musí mít oproti svým konkurentům nějaké výhody, jinak by si tuto pozici nedokázala udržet po tak dlouhou dobu. Je totiž sice pravda, že po vynálezu železnice hrála prim ona, avšak pouze do doby vynálezu a zdokonalení prvního automobilu. V čem tedy spočívá její tajemství?

kamion3

V první řadě je třeba říci, že není téměř žádná kategorie, ve které by dominovala nad ostatními. Například letecká přeprava je na dlouhé vzdálenosti nejrychlejší, železniční nejlevnější, říční pak nejspolehlivější. Problém je, že ve všech ostatních aspektech mají nějakou vadu. A navíc existuje jedna důležitá kategorie, kde hrají automobily prim.

Tou je flexibilita. Naložit náklad a vystartovat s náklaďákem je rozhodně rychlejší, než udělat to samé na železnici. Navíc tam je třeba vždy se přesvědčit, zda v tu dobu nebude na trase jiný vlak, se kterým by se mohl ten náš srazit. Nehledě na to, že vypravení mimořádného vlaku je poměrně nákladné. U letadel se setkáme se stejným problémem.

kamion4

Navíc je zde ještě jedna výhoda, kterou najdeme. Tou je fakt, že pokud jde o dopravu v rámci jednoho kontinentu, je schopen dojet od dodavatele až k příjemci. To ruší nutnost překládek a snižuje tak možnost poškození či ztracení nákladu, nehledě na potřebnou lidskou sílu, která samozřejmě bude chtít za svou práci zaplatit.

Jak je tedy vidět, určité výhody má. A vzhledem k tomu, že v současné době představuje tu nejlepší dostupnou kombinaci všech potřebných vlastností, kdy prakticky není v žádné nejlepší, ale rozhodně ani v žádné nejhorší, není divu, že je tak hojně využívaná.

Jistě, je to velká zátěž například pro životní prostředí, nehledě na lidi, kteří podél frekventovaných tras žijí. Avšak dokud nevynalezneme lepší způsob, budeme se s tím muset smířit.