Nová řeka a Nežárka – odbočující větev řeky Lužnice

Právě na Rozvodí vzniká pro vodácké skupiny obtížné dilema. Musí zvolit, kudy dál pokračovat, a nezřídka tu dochází k neshodám, nebo dokonce k rozepřím. Milovníci romantiky totiž nemohou odolat pokušení plout úsekem původního koryta Lužnice, které se řadí k našim nejkrásnějším přírodním rezervacím. Ano, jedná se o Starou řeku. Ta je však plná nástrah v podobě padlých kmenů, které mívají v průměru i něco přes metr. Rostou tu několik staletí staré duby a vegetaci, spíše smíšeného lesa, doplňuje bříza, jilm, vrba, habr, smrk a několik dalších druhů rozšířených i vzácných dřevin. Bohužel je Stará řeka rájem komárů a ti si pochopitelně nehodlají nechat ujít příležitost napadat své hostitele. Komáři však provází vodáky i na Nové řece.
značky na řece

Umělý kanál jako součást rybniční soustavy na rožmberském panství

Nová řeka je umělý kanál, který vznikl v 16. století zásluhou jihočeského rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. Dnes je koryto Nové řeky zarostlé vegetací natolik, že byste ani nepoznali její umělý původ. Nová řeka je však lépe splavná, vede sice kolem Novořeckých močálů, ale s žádnou překážkou v podobě padlých kmenů se tu nesetkáte. Bez problémů doplujete až na soutok s Nežárkou. Většina vodáků se na Rozvodí rozhodne plout právě Novou řekou, sice mnohem méně romantickou, zato méně namáhavou.

Nová řeka je přepažena jediným jezem, ten však stojí za to! Jmenuje se Weinzettelův mlýn a je to jeden z nejobludnějších jezů na českých řekách. Je prakticky nesjízdný a plavidla se musí pod jez pracně přenášet. Vodáci někdy kempují u nedaleké vesnice Mláka, ale častěji zastávku plánují až na Nežárce.
vodní pták

Nežárka – klidná řeka v malebné jihočeské krajině

Plavba po Nežárce je velice příjemná, řeka je široká a přehledná a do soutoku ve Veselí nad Lužnicí na Vás čeká jen pět jezů. U jezu Jemčina je v provozu velmi pěkné rekreační zařízení s příjemnou restaurací a prostornou loukou pro relaxaci. Druhý jez Metel láká ke koupání daleko pod vývarem a u třetího jezu vodáci obvykle zvažují, zda tu kempovat a přenocovat.  Třetí jez se jmenuje Hamr a do Veselí nad Lužnicí je to odtud již, co by kamenem dohodil a zbytek došel. Předposlední jez Krkavec je pozvolný, ale často bez vody, podobně je na tom jez ve Veselí nad Lužnicí, jen pár stovek metrů nad soutokem se Starou řekou. Pokud však máte štěstí na dostatek vody, válcový jez ve Veselí rozhodně nesjíždějte, tvoří se pod ním nebezpečné vývařiště.