Jak se u nás odhaduje?

Ceny už u nás dávno nejsou nikým pevně stanovovány, koupě a prodej skoro všeho se řídí jenom a pouze nabídkou a poptávkou. Při jakékoliv obchodní transakci tak je třeba vzít to, co žádá majitel předmětu určeného k prodeji, i to, co mu je za to někdo ochoten nabídnout, a pak hledat oboustranně výhodný kompromis.domy u vody
Je naprosto logické, že ten, kdo něco prodává, usiluje o maximální zisk a tudíž by rád cenu co nejvíce nadsadil. A ten, kdo kupuje, by chtěl naopak pořídit to, oč tu jde, co nejlevněji. A aby byly stanoveny alespoň jisté mantinely, aby tu nepoletovala vysloveně nesmyslná čísla, existují v mnoha sférách života úřední odhady.
Máme zkrátka znalce, kteří na základě různých relevantních kritérií stanovují odhadní ceny.
Nejtypičtějším příkladem tohoto jsou odhady cen nemovitostí. Odhad nemovitosti Nebankovní hypotéky je tu zárukou, že nikdo nebude napálen, že se nikdo neobohatí neoprávněně na cizí úkor a nikdo na tom neprodělá.
Ať už jde o koupi nebo prodej nemovitosti, ať už jde o její darování, dědictví, řešení soudních sporů, exekucí, rozvodů a podobně, je nezbytné znát relevantní cenu nemovitosti, jíž se ta která událost týká. A nejinak je tomu třeba i u hypoték, kdy je třeba vědět, kolik peněz je třeba na tu kterou nemovitost vynaložit, kolik peněz lze žadateli půjčit výměnou za záruku v podobě zástavy takového objektu.
V takové chvíli přichází ke slovu specializovaný a certifikovaný odborník, který reálnou cenu dotčené nemovitosti určí. Třeba podle tabulek, týkajících se větších měst, třeba podle jiných jasně daných kritérií. Za nějakou tu tisícovku poskytne objednavateli relevantní údaj o ceně té které nemovitosti, ze kterého se pak vychází při nejedné obchodní nebo finanční transakci.starobylý <a href=http://www.statistikaamy.cz/2014/02/obrat-v-rozvodech/ dům“ src=“https://shatter.cz/wp-content/uploads/img_a365810_w2188_t1578480166.jpg“>
Někdy je určena cena obvyklá, jindy třeba cena obvyklá budoucí nebo cena tržní. To podle toho, jaká se žádá, jaké je zapotřebí. Každá z nich je trochu nebo i hodně odlišná, ale každá má svůj význam.
Protože chrání účastníky transakcí s nemovitostmi před prodělkem.
A pokud se taková odhadní cena někomu nelíbí? Nevadí. Vždyť na ni přece coby na orientační údaj nikdo nemusí za každou cenu přistoupit.