Síla psychosomatiky


Nevěříte na teorie týkající se psychosomatiky? Myslíte si, že vaše nemoci nebo zdravotní problémy obecně jsou kapitolou ve vašem životě, kterou je potřeba separovat od zbytku dění a řešit je primárně zvnějšku? Za vnější léčbu považujeme všechny možné druhy léků, lékařských zásahů i jiných medikamentů. Tato forma medikace je ve většině případů samozřejmě důležitá a v některých by se hodilo říci, že i nezbytná.

žena s bublinami

My se však chceme zaměřit spíše na vnitřní způsob práce s naší zdravotní stránkou. Psychosomatika je obor, který se čím dál více dostává do praxe, a to hned z několika důvodů. Primárně je to proto, že si stále více začínáme uvědomovat, jakou sílu má naše podvědomí a jakou roli hraje v našich životech právě psychická stránka a duševní stav. Nejde jen o to, že když se cítíme psychicky dobře a máme skvělou náladu, tak tím pádem nemůžeme být nemocní. Vliv duše na tělo samozřejmě není tak jednoduchý, a proto není radno jej podceňovat.

Můžeme si vztah mezi naší myslí a tělesnou stránkou představit třeba následovně – v naší mysli si neseme část, která je vědomá. To je naše vědomé bytí, v rámci minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Pak však naše hlava obsahuje skutečně rozsáhlé pole nevědomí a podvědomí, které je před námi z mnoha důvodů skryté a ke kterému nemáme přístup. Je to místo, kam jsme si během života ukryli velikou spoustu traumat, zvláštních nevysvětlitelných snů nebo tíživých vzpomínek, na které nechceme v průběhu našeho přítomného života vůbec myslet.

zobrazení mozku

To, že jsme celý balíček nepříjemných psychických projevů ukryli někam dozadu ve své hlavě, však neznamená, že tam není a že se v průběhu života nebude ozývat. Tato skrytá oblast je bohužel tak chytře zkonstruovaná, že se nám začne nejprve připomínat skrze myšlenky, a pokud nás tím nepřiměje k tomu, abychom se jí věnovali, zaútočí na naše tělo. Pak nás tato síla nevědomé části mozku může trýznit různými zdravotními problémy a chronickými nemocemi. Pakliže je budeme léčit zvnějšku, nikdy náš mozek nepřelstíme a on nám bude tyto signály vysílat i nadále.

Proto bychom měli pracovat na odhalení a rozklíčování naší nevědomé stránky a léčit své potíže nejprve zevnitř, pomocí regresní terapie.