Uctění památky nebo dloubnutí do ruského žebra?

Boris Němcov patřil k největším kritikům putinovského režimu. Patřil k politikům liberálně pravicového zaměření, kterých je v Ruské federaci jako šafránu. Za svoji politickou činnost byl několikrát zatčen. Jeho život ukončily čtyři výstřely v centru Moskvy 27. února 2015. V rozhovoru, který poskytl pár dní před svojí smrtí, připustil obavy, že Putin se postará o jeho fyzickou likvidaci. Tolik telegraficky o výrazném a ruskému režimu nepohodlném politikovi.
Václavské náměstí v Praze
Při blížícím se výročí jeho smrti se na základě petice rozhodl pražský primátor Hřib iniciovat přejmenování jednoho z pražských náměstí po zavražděném Němcovovi. Primátor vyslyšel i místopisné určení petentů, které že náměstí by se mělo po ruském opozičním politikovi pojmenovat. Náměstí Pod Kaštany 1 je poštovní adresa velvyslanectví Ruské federace v České republice. Úmysly autorů a podporovatelů petice jsou, zdá se, naprosto jasné. Není nesnadné dovodit, co může následovat poté, až budou na náměstí slavnostně vyměněny cedule se starým názvem za nový a sídlo ruské ambasády dostane novou adresu pojmenovanou po člověku, který ruské vládnoucí garnituře hodně vadil…
Plánování ruské odvety bude zřejmě komplikováno faktem, že české velvyslanectví v Moskvě sídlí na ulici pojmenované po Juliovi Fučíkovi, českém komunistickém odbojáři popraveném nacisty. Fučíkovo jméno nevadí ani jedné straně příštího neodvratného názvoslovného sporu (pokud skutečně v Praze k přejmenování dojde) a Rusové chovají všechny komunistické hrdiny období nacismu a (zatím) poslední světové války v hluboké úctě. Fučík se tedy o „svoji“ ulici v Moskvě obávat nemusí. O to těžší kalibr nasadí ruská strana při protiúderu zasazeném s největší pravděpodobností českému generálnímu konzulátu v Sankt Petersburgu (bývalém Leningradě). Ten sídlí na Tverské ulici, ale jeho nová adresa bude Zdeňka Ondráčka 5. Tým ruských expertů nasazený pro vybroušení pomsty do vražedného ostří bude zvažovat i další varianty: Miroslav Štěpán, Miroslav (Alois) Grebeníček, Vojtěch Filip. Jméno současného největšího zastánce socialismu, který neváhal bít (nikoli „se“) za jeho ideály na Národní třídě 17. listopadu 1989 všechno kolem hlava nehlava však nakonec drtivě, možná jednomyslně zvítězí, a Zdeňkovi Ondráčkovi se konečně dostane historického uznání.
Rudé náměstí v Moskvě
Ale dost nadsázky (?) Jisté je, že přejmenování náměstí u ruského velvyslanectví v Praze už tak špatné česko-ruské vztahy určitě posune dále k horšímu. Proto se vnucuje otázka, zda použití jména jednoho z mála ruských politiků, kterých si můžeme vážit, a právě v tomto místě, je ten nejlepší způsob, jak předvést Rusku sounáležitost Česka s demokratickými silami v Rusku nebo se spíše jedná o maločeskou škodolibost. V Praze by se jistě našly jiné lokality, které by jméno Borise Němcova připomínaly příštím generacím s větší noblesou a významem než trojúhelník zeleně v Bubenči…